Welcome

Logout

Faceti testul, descoperiti Kilometrics si castigati un set de anvelope MICHELIN PRIMACY 4, astfel incat sa va bucurati de mai multe calatorii preferate in siguranta si cu performanta de durata!

Trebuie sa acceptati termenii si conditiile regulamentului pentru a putea participa.

1. SUNT:
FEMEIE / BARBAT

2. ARATA ASTA CA STILUL TAU DE VIATA?

SWIPE DREAPTA PENTRU DA SAU STANGA PENTRU NU

3. Cati kilometri conduceti, in fiecare zi ca sa va duceti copiii la scoala?

3. Cati km. conduci zilnic ca sa ajungi la restaurantul tau favorit?

3. Cati kilometri conduceti ca sa ajungeti la plaja voastra preferata (dus-intors)?

3. Cati kilometri conduceti ca sa ajungeti la cel mai apropiat mall?

REGULAMENTUL APLICATIEI CONCURS

Concurs MICHELIN Kilometrics ”

organizata de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A.

(perioada: 10 iulie – 23 iulie 2018)

Art. 1 – Organizatorul

  1. Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori „ Concurs MICHELIN Kilometrics ” (denumita in continuare " Concurs" sau "Campania") este S.C. Michelin Romania SA (denumita in continuare “ Organizatorul” sau „Michelin ”), cu sediul in Soseaua Bucuresti Nord, Nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O1, etaj 3, Voluntari, Ilfov, inscrisa la ANSPDCP sub nr. 16303 prin intermediul Agentiei SC Friends Advertising SRL, cu sediul pe Str Sergent Nastase Pamfil, nr 18, sector 2, Bucuresti si prin intermediul Agentiei Cambo Industries PC , cu sediul pe Str. Iackhou street, nr 8, Atena. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

  2. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Concursului

  1. Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei.

  2. Concursul va incepe pe data de 10 iulie si se va desfasura pana pe data de 23 iulie 2018 ora 23:59.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Concursului

  1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea paginii de Facebook Michelin http://www.facebook.com/michelinromania si/sau prin accesarea paginii https://mykilometrics.michelin.ro ;

 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului in Soseaua Bucuresti Nord, Nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O1, etaj 3, Voluntari, Ilfov. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

  1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina de Facebook Michelin Romania http://www.facebook.com/michelinromania si pe pagina https://mykilometrics.michelin.ro .

Art. 4 - Dreptul de participare

  1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice ( „Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

  2. Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane:

 • anga­jatii companiei MICHELIN ROMANIA S.A.

 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art. 5 – Premiile Concursului

In cadrul Concursului vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele premii:

Premiu

Cantitate

Valoare unitara cuprinsa intre valorile

(LEI fara TVA)

1 premiu care consta intr-un set ( 4 buc) de Anvelope MICHELIN Primacy 4 (in functie de echiparea necesara castigatorului)

4 buc

350 lei – 1.000 lei*

3 premii care constau in seturi de picnic (unul per casrigator)

3 buc

260 lei

3 premii care constau in ghiduri Michelin Main City of Europe2018 (unul per castigator)

3 buc

110 lei

Total

2.510 lei -5.110 lei

* valoarea premiului difera in functie de dimensiunea anvelopei.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Participarea la Concurs se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;

(3) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.facebook.com (in cazul in care are deja cont de utilizator);

(4)Pentru a participa la Concurs , Participantul trebuie sa viziteze pagina https://mykilometrics.michelin.ro si sa se logheze cu contul de utilizator Facebook pe care il are si sa raspunda corect la solicitarea de Concurs de pe pagina https://mykilometrics.michelin.ro sa-si construiasca un Profil de Participant.

6.2 Mecanismul Concursului

Pentru a se inscrie in Concurs, Participantii trebuie sa acceseze pagina https://mykilometrics.michelin.ro , in intervalul de concurs 10 iulie – 23 iulie 2018 si sa se logheze cu contul de utilizator Facebook pe care il au.

Participantii trebuie sa urmeze cerintele platformei: sa isi construiasca un Profil de Participant prin selectarea unor imagini care se potrivesc stilului lor de viata. Participantul poate alege o imagine/fotografie care i se potriveste utilizand swiping ( deplasare imaginii spre dreapta) – pentru dispozitivele mobile sau prin deplasarea unei imagini spre dreapta utilizand mouse-ul – pentru dispozitivele desktop. Dupa ce acest proces este finalizat, Participantul poate vedea rezultatul final in functie de optiunile exprimate de el si sa partajeje rezultatul pe contul de utilizator Facebook – se considera ca a fost construit integral un Profil de Participant.

Prin finalizarea unui Profil de Participant pe platforma https://mykilometrics.michelin.ro , Participantul este inscris automat in extragere/tragerea la sorti. Un Participant este unic prin contul Facebook cu care se logheaza pe platforma si se inscrie in concurs o singura data, indiferent de numarul Profilelor Participant realizate pe platforma.

De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Campaniei pe site-ul http://www.facebook.com/michelinromania si pe https://mykilometrics.michelin.ro . Participantii sunt in intregime responsabili de continutul textelor si informatiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri.

Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei in vigoare. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica/exclude din concurs materialele transmise de participanti si care nu respecta conditiile mentionate anterior .

6.3. Desemnarea castigatorilor

Premiile descris la Art 5. se va acorda prin tragere la sorti.

Tragerea la sorti va avea loc in data de 25 iulie 2018, iar in cadrul acesteia se vor acorda premiile. Vor participa la tragerea la sorti doar participantii care au raspuns la cerinta Concursului.

Tragerea la sorti se va face electronic, in mod aleatoriu. La extragere vor fi desemnati 7 castigator si 7 rezerve, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii.

6.4. Validarea castigatorilor . Publicarea castigatorilor.

Ulterior desemnarii castigatorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

 1. Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

 2. Participarea in Concurs sa se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus;

 3. Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;

Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea pe pagina Michelin http://www.facebook.com/michelinromania in termen de 30 zile lucratoare de data incheierii Concursului, dar nu mai tarziu de 15 august 2018.

6.5. Intrarea in posesia premiilor

Premiile vor fi inmanat catre castigatori de catre Organizator prin intermediul unui distribuitor Michelin. Toate informatiile aferente vor fi communicate castigatori in prealabil.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 7 - Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.1. Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

8.2. Organizatorul Concursului „ MICHELIN Kilometrics ” nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui concurs, decizia comisiei este definitiva.

 1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului;

 2. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;

 3. Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;

 4. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului);

 5. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000;

 6. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbari legate de implementarea acestuia. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei.

Art. 9 - Prelucrate Reguli privind Gestionarea Datelor cu Caracter Personal

9.1 Scopuri si Temeiuri Juridice:

9.1.1. In sensul prezentului Concurs

Organizatorul este operatorul de date, iar Societatea de Publicitate isi asuma rolul de procesator de date, ca subcontractant al Friends Advertising SRL, agentia oficiala cu care Organizatorul coopereaza cu scopul de a organiza campanii promotionale.

Prelucrarea datelor se va face pentru organizarea si desfasurarea acestei Campanii si in scopul indeplinirii obligatiilor sale legale legate de Campania; fara a furniza datele dvs. cu caracter personal, nu putem asigura participarea la Campanie, deoarece nu veti putea fi identificat de catre Organizator in scopul Campaniei, adica Organizatorul nu va fi in masura sa evalueze conformitatea cu termenii Campaniei, sa stabileasca castigatorul acesteia, sa acorde premiul castigatorului etc.

9.1.2. In scopuri de marketing

In cazul in care ati optat pentru primirea de comunicari comerciale din partea Michelin si afiliatii sai, datele dvs. cu caracter personal vor fi procesate pe baza consimtamantului dumneavoastra, in scop de marketing: trimiterea de newsletter-uri şi/sau alerte periodice prin utilizarea postei electronice (e-mail, SMS).

Va puteți retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in scop de marketing, prin trimiterea unui e-mail in acest sens la adresa de e-mail dedicata: dataprivacy_EUC@michelin.com sau o scrisoare la adresa Organizatorului: Soseaua Bucuresti Nord 10, Global City, Business Park, Cladirea O1, etaj 3, Voluntari, Ilfov, Romania, precum si facand clic pe butonul „Dezabonare” in fiecare e-mail trimis de Michelin. Retragerea consimtamantului nu va afecta procesarea datelor efectuata inainte de o astfel de retragere.

9.2. Datele cu Caracter Personal

Urmatoarele date cu caracter personal vor fi prelucrate in aceasta Campanie: numele, prenumele, sex, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail.

Furnizarea datelor este voluntara si prelucrarea datelor se face in conformitate cu acordul voluntar dat prin furnizarea datelor.

Organizatorul are dreptul de a utiliza gratuit datele cu caracter personal si informatii ale participantilor in scopul desfasurarii si documentarii Campaniei.

9.3. Perioada de Pastrare

Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal prelucrate de catre Organizator depinde de scopul prelucrarii, si anume:

• Datele colectate si prelucrate in scopul de a organiza aceast Concurs vor fi pastrate de catre Organizator pe durata Campaniei si timp de trei luni, incepand cu data incheierii acesteia. Toate celelalte date cu caracter personal obtinute prin participarea participantilor la Campanie vor fi distruse de către Organizator și Agentia Campaniei dupa incheierea Campaniei. Cu toate acestea, in scopuri fiscale, datele cu caracter personal care apartin castigatorilor Campaniei vor fi pastrate timp de 5 (cinci) ani de la acordarea premiului.

• Datele prelucrate in scop de marketing vor fi stocate de catre Organizator pana cand participantul solicita stergerea acestora, dar nu mai mult de 3 (trei) ani de la data incheierii Campaniei.

9.4. Destinatari

Aceste date sunt destinate utilizarii de catre personalul MICHELIN, Friends Advertising SRL, J40/1480/2003, CUI RO 15179045, cu sediul in strada Serg. Natase Pamfil nr. 18, parter, ap. 1 sector 2, Bucuresti si prinAgentiei Cambo Industries PC , cu sediul pe Str. Iackhou street, nr 8, Atena., in calitate de procesatoare de date ale Michelin, in scopul de a consolida si prelucrarii datelor colectate in scopul descris anterior. Acestea asigura ca datele sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare.

Datele nu vor fi transferate niciunei terte parti, fara notificarea prealabila si consimtamantul proprietarului datelor (participantului), cu exceptia furnizarii de date cerute de lege.

9.5. Drepturi

Participantii au urmatoarele drepturi in privinta prelucrarii datelor dvs., in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679:

Dreptul de informare si de acces

Aveti dreptul de a obtine confirmarea din partea Organizatorului daca sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal. In acest caz, puteti solicita accesul la urmatoarele informatii:

ü Scopul Prelucrarii,

ü Categoriile de date cu caracter personal in cauza,

ü Destinatarii carora le-au fost sau le vor fi dezvaluite Datele cu Caracter Personal,

ü Perioada prevazuta pentru care Datele cu Caracter Personal vor fi stocate,

ü Existenta drepturilor in baza legii privind Protectia Datelor aplicabile (asa cum se prevede mai jos),

ü Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Protectiei Datelor si

ü Posibila existenta a metodei deciziilor automatizate bazata pe utilizarea Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul la Rectificare

Aveti dreptul de a solicita rectificarea de catre Organizator a Datelor dvs. cu Caracter Personal care sunt invechite sau incorecte.

Dreptul la Stergere

Aveti dreptul de a solicita stergerea de catre Organizator a Datelor dvs. cu Caracter Personal (cunoscut, de asemenea, sub denumirea „dreptul de a fi uitat”), in cazul in care consimtamantul dvs. a fost o pre-conditie pentru Prelucrare, si daca v-ati retras consimtamantul dvs.

Dreptul la Restrangere

In anumite circumstante, aveti dreptul de a obtine restrangerea Prelucrarii in cazul in care doriti sa contestati acuratetea Datelor dvs. cu Caracter Personal colectate de catre Organizator: Organizatorul trebuie sa suspende apoi Prelucrarea pentru o perioada care sa permita Organizatorului sa verifice acuratetea Datelor cu Caracter Personal.

In cazul in care Prelucrarea este restrictionata, Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate numai cu acordul dvs., si veti fi informat inainte ca Prelucrarea restrictionata sa fie reluata.

Dreptul la Portabilitatea Datelor

Dreptul dvs. de portabilitate a datelor consta in doua elemente:

1. dreptul de a primi o copie a Datelor dvs. cu Caracter Personal „intr-un format structurat si utilizat in mod obisnuit, ce poate fi citit automat”.

2. Dreptul de a transmite Datele cu Caracter Personal pe care le-ati primit catre orice terta parte sau de a solicita Organizatorului sa transmită Datele cu Caracter Personal direct la acea terta parte in cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la Obiectie

In ceea ce privedte procesarea legata de marketing direct (in cazul in care ati fost de acord cu prelucrarea datelor in acest scop), aveti dreptul de a va opune in orice moment, acestui tip de prelucrare.

Daca doriti sa va exercitati aceste drepturi si sa obtineti acces la informatiile care va privesc, puteti contacta:

Michelin Romania SA

Adresa: Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Global City, Business Park, Clădirea O1, etaj 3, Voluntari, Ilfov, Romania

E-mail: dataprivacy_EUC@michelin.com

In cazul in care considerati ca drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal sunt incalcate in vreun fel, aveti dreptul de a solicita MICHELIN sa remedieze aceasta situatie, precum si dreptul de a contacta Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor.

Art. 10 - Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 11 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 12 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derulareaConcursului se pot trimite pe adresa Organizatorului pe adresa Michelin Romania SA, Soseaua Bucuresti Nord, Nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O1, etaj 3, Voluntari, Ilfov sau pe adresa de email: comunicare@ro.michelin.com , in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 - Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind Concurs sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

Jocul s-a incheiat.

Multumim!Inapoi